* Vyměnné pobyty studentů v Evropě *

Španělsko

ODJEZD: 30. 6. 2009 - 23:46 - Ostrava hl. nádraží - odjezd do Prahy

                  1. 7. 2009 - 9:50 - odlet do Madridu ( s přestupem v Zürichu, přílet do Madridu 14:15)

 

PŘÍJEZD: 10. 6. 2009 - 9:50 - odlet z Madridu (s přestupem v Zürichu, přílet do Prahy v 14:00)

                           poté odjezd z Prahy do Ostravy